می خواهم چه کار کنم؟

سی و هفت سال از عمرم گذشته است، اما هنوز هم از فکر کردن به این سوال می ترسم. هنوز هم نمی دانم می خواهم چه کار کنم؟ کودک که بودم برای خودم آرزوهای بزرگی داشتم. اما هر چه بزرگ

ادامه مطلب »

قتل، تجاوز، فرزندکشی، پدر کشی و…

این روزها صفحات اینستاگرام پر شده است اخبار قتل، خودکشی ، تجاوز و مرگ و میری که روح و روانت را به بازی می گیرند. سال ها پیش که فضای مجازی به این شدت پر رنگ نبود، این اخبار وحشتناک

ادامه مطلب »

سرشلوغ

خانم لام.میم حسابی سرش شلوغ است. یک روز از خواب بیدار شد و دید که مثل قبل نیست و دلش می خواهد برای خودش کاری داشته باشد.دیگر دلش نمی خواست بخوابد. قبلا همش می خوابید. وقت هایی هم که نمی

ادامه مطلب »

شام آخر در عمارت ادبیات

شام آخر ادبیات در عمارت مجلل و باشکوه آقای ادبیات میهمانی بزرگی برپا بود. میهمانان سرشناسی از اقصی نقاط دنیا در آن مجلس جمع شده بودند. عمارت آراسته شده بود به انواع استعاره هایی که از سقف آویزان بود. تشبیه

ادامه مطلب »