توسل به قرآن راهی برای مقابله با ترس‌ها

در تابستان پنجره‌ها همیشه باز است. به خاطر گرد و خاکی که ممکن است از خانه به بیرون بیاید، خودم را از هوای مطبوع روزهای تابستان محروم نمی‌کنم. دیشب هم پنجره اتاقم نیمه باز بود که از خانه بیرون رفتیم.

ادامه مطلب »