فقر واژه در نوشته‌ی نویسنده نوپا

به دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام مراجعه می‌کنم. در تاریخ پنجم دی ماه دو سال پیش درباره‌ی ضعفم در نوشتن این‌طور نوشته‌ام: این روزها مطالعه کتاب‌های گوناگون جزو اولویت‌های من است به یک دلیل مهم: احساس می‌کنم برای نوشتن به ابزار کلمه

ادامه مطلب »

مام سفید گیس و آدم برفی

مام سفید گیس طبیعت در آغوش پر مهرت به تماشای تو نشسته ام و آرزو می کنم آغوشت هیچگاه گرم نباشد و هیچگاه بر گیسوان سفید رنگت، خضاب نبندی. می دانم این اوج خودخواهی است اما نمی دانم این چه

ادامه مطلب »