لیلا علی قلی زاده

تله یادگیری

بهانه‌ای برای اهمال کاری قبل از اینکه ادامه مطلب را بخوانید به این جمله فکر کنید:« باید بیشتر یاد بگیرم.»

ادامه مطلب »