لیلا علی قلی زاده

تلفن نوشته‌ها

صدای زنگ تلفن می‌آید. دینگ دینگ دینگ دینگ   صدای زنگ تلفن سال‌ها پیش متفاوت بود. همان روزهایی که تازه

ادامه مطلب »