ترحم فضیلت است؟

ترحم فضیلت است؟ تنها در سایه ترحم آدمی مقام آدمیت را دارا می‌شود. آناتول فرانس باغ اپیکور را که می‌خوانم با اندیشه‌های آناتول فرانس آشنا می‌شوم. به این جمله «تنها در سایه ترحم آدمی مقام آدمیت را دارا می‌شود.» که

ادامه مطلب »