بیگانه آلبرکامو

ماجرای آشنایی با بیگانه آلبرکامو یک سال پیش وقتی در مدرسه نویسندگی از کامو شنیدم، تعدادی کتاب از آلبرکامو را گرفتم و در کتابخانه جا دادم تا در فرصتی مناسب آن‌ها را بخوانم. کم‌کم کتاب‌ها به قدری زیاد شد که

ادامه مطلب »