لیلا علی قلی زاده

بعد از بَعد

کتاب بَعد از استفن کینگ را تا میانه‌های داستان یکسره خواندم. به فصلی رسیدم که راوی ادعا کرد که این

ادامه مطلب »