بخشیدن پول آن را کم نمی‌کند(ایده نود و دوم از صد و یک ایده توسعه فردی)

سال‌ها پیش فکر می‌کردم، اینکه برای کسی هدیه بخریم یا بخشی از پولمان را به کسی بدهیم آن را برای همیشه از دست می‌دهیم. با این باور من به سادگی پولی را که  حتی به عنوان قرض به کسی می‌دادم

ادامه مطلب »