عاشقانه‌ترین کار دنیا

روزهایی در راه است روزهایی به رنگ تیره و روشن روزهای گرگ و میش روزهایی با صدای همهمه‌ی پوتین‌های نفرت روزهایی در راه است روزهایی که اندیشه را پشت دیوارهای جهالت به بند کشند روزهایی که داغ اندیشه را با

ادامه مطلب »