نقد ورزی و نقد پذیری(فصل هشتم از کتاب سبک ها و مهارت های ارتباطی)

  نقد ورزی و نقدپذیری نقد ورزی سازنده ما ایرانی ها انسان‌های نقدپذیری نیستیم چراکه از کودکی در ذهن ما چنین معادله‌ای حک‌شده است:«اشتباه کردن مساوی است با آدم بد بودن» هیچ‌کسی دلش نمی‌خواهد آدم بدی باشد برای همین سعی

ادامه مطلب »

روز چهاردهم با جرات داشته باش

آلرژی به انتقاد افرادی که دائم خودشان را نقد می کنند، به نقدهای بیرونی حساس  و کم طاقت می شوند. بنابراین هیچ چیزی را از محیط بیرون نمی پذیرند حتی اگر این نقد سازنده باشد. انتقاد از خود ویرانگر است.

ادامه مطلب »