درس‌هایی که از کتاب‌ها می‌گیریم.

درس‌هایی که از  کتاب‌ها می‌گیریم. این روزها درگیر خواندن کتابی هستم که به زندگی ونگوگ می‌پردازد. قبل‌ترها که مشغله‌هایم کمتر بود، عادت داشتم کتاب را در یک نشست بخوانم. بعد آن اگر از من می‌پرسیدند که موضوع کتاب چه بود،

ادامه مطلب »