هرگز نا امید نشوید

هرگز نا امید نشوید چندسال پیش یک درختچه کوچک انار تزئینی خریدیم. این درختچه کوچک در بدو ورود به خانه‌مان شروع کرد به برگ ریزی و بعد از چند روز گل‌هایش هم ریخت. جز چند شاخه خشک چیزی از آن

ادامه مطلب »