اصالت داشته باشید.(پنجاه و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

قبل از هر چیز باید بدانیم که اصالت داشتن چیست؟ اصالت داشتن به معنی زندگی مطابق با ارزش‌ها و اهداف خود و نه مطابق با ارزش‌ها و اهداف دیگران است. به زبان ساده‌تر، اصالت یعنی پایبند بودن به شخصیت، ارزش‌ها

ادامه مطلب »