استقلال مالی داشته باشید(ایده نود از صد و یک ایده توسعه فردی)

همیشه در مواجه با درخواست پول حسی مثل شرمندگی به سراغم می‌آمد و احساس می‌کردم که این‌کار مرا خوار و حقیر می‌کند؛ بنابراین در نوجوانی که بیش از هر زمان دیگری به پول احتیاج داشتم، هیچ وقت از پدرم برای

ادامه مطلب »