هنرمندان پیش از امپرسیونیست(توماس کوتور)

“زندگی نامه اعتلای شخصیت است و شخصیت آفت زمان ماست.” توماس کوتور توماس کوتور نقاش آکادمیک و جمهوری‌خواه فرانسوی بود. کوتور در سال ۱۸۱۵ در سنلیس واقع در شمال فرانسه متولد شد. پدرش یک کفاش بود و در سال ۱۸۲۶

ادامه مطلب »