احساساتتان را انکار نکنید.(پنجاه و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

احساساتتان را انکار نکنید. چرا این فصل را نوشتم؟ من همیشه می خواستم با زبانم احساساتم را مخفی نگه دارم. اما زبان بدنم قادر به این پنهان کاری نبود. همین باعث شده بود که زبان بدنم با شدت بیشتری احساستم

ادامه مطلب »

معنای زندگی از آلن دوباتن

بخش اول- هفته اول همه انسان ها در جست و جوی معنای زندگی نیستند، اصلا به چه کارشان می آید. زندگی های معنا دار مختص افراد خارق العاده است و افراد عادی کمتر به دنبال معنای زندگی هستند. اگر هم

ادامه مطلب »

خودشناسی

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش. خلاصه کتاب خودشناسی از آلن دوباتن بخش اول بخش دوم بخش سوم

ادامه مطلب »

راستگویی و انکار

بخش دوم از کتاب خودشناسی آلن دوباتن در این بخش به اهمیت صادق بودن با خودمان و انکار نکردن احساساتمان پی می بریم. راستگویی و انکار ما اغلب به خودمان دروغ می گوییم زیرا می خواهیم مانع درد و رنج

ادامه مطلب »

خودشناسی

در یونان باستان از سقراط فیلسوف خواستند که لُبِ کلام همه فرامین فلسفی را در یک عبارت خلاصه کند؛ و او در پاسخ گفت: «خودت را بشناس». خودشناسی به این دلیل چنین اهمیتی دارد که فقط بر اساس شناختی دقیق

ادامه مطلب »