مراقب آرامش ذهنتان باشید(صد و یکمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که رسانه‌ها بخش وسیعی از دنیای ما را اشغال کرده‌اند. حضور در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌های پشت‌هم باعث شده است که استرس به جانمان بیفتد و زودرنج باشیم. ما مدام در تعامل با دیگران

ادامه مطلب »

وابستگی‌های مجازی را از بین ببرید.(صدمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

دوستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داشتم که شروع دوستی‌مان از یک گروه کتاب‌خوانی بود. بعدها احساس کردم با آنکه هیچ شناختی از شخصیت حقیقی او ندارم، به واسطه همین گروه‌های کتابخوانی، به پیام‌های او وابسته شده‌ام و اگر در

ادامه مطلب »

 دست از مقایسه خود با دیگران بردارید.(نود و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

اگر مدام خودتان را به جای مقایسه با دیروزتان با امروز دیگران مقایسه کنید، دچار سرخوردگی می‌شوید. نقطه شروع افراد در مسیر موفقیت متفاوت است. وقتی نوشته‌های خودم را با نوشته‌های برخی از دوستان نویسنده‌ام که به مراتب از من

ادامه مطلب »

به دنبال رسیدن به مقصد نباشید، از مسیر لذت ببرید.(نود و هشتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  سفرهای دوران کودکی همیشه چند هفته‌ای طول می‌کشید. پدر در طول مسیر سفر، بارها توقف می‌کرد و به ما اجازه می‌داد که در توقف‌گاه‌ها گردش کنیم. بیشتر خاطراتم از سفر به توقف‌گاه‌ها مربوط است. تصویر نشستن زیر درخت گردو

ادامه مطلب »

به کارهایتان آب نبندید(نود و هفتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  وقتی ایده نوشتن کتاب صد و یک ایده توسعه فردی را از استادم گرفتم، قرار شد که طی یک ماه سرفصل‌های اصلی کتاب را نوشته و به مرور روی آن‌ها کار کنم. برای نوشتن عناوین کتابی با صد و

ادامه مطلب »

ورزش‌های دسته جمعی در طبیعت(ایده نود و شش از صد و یک ایده توسعه فردی)

  مدت‌ها بود که در مسیر پیاده‌روی روزانه گروه‌هایی از زنان و مردان را می‌دیدم که به صورت دسته جمعی در حال ورزش کردن در گوشه‌ای از پارک هستند. هربار که رهبر گروه به من پیشنهاد می‌داد که به جمعشان

ادامه مطلب »