لیلا علی قلی زاده

مراقبت از بدن

مراقبت از بدن همانند مراقبت از فرزندان است. اگر به فرزندتان توجه دارید، باید بدن‌خودتان را هم همچون فرزند‌تان بدانید

ادامه مطلب »

یک ماشین معمولی

یک مرد معمولی بود اسمش مشهدی حسن. یک زن معمولی داشت اسمش لیلا خاتون.مشهدی حسن یک خانه‌ی خیلی معمولی داشت

ادامه مطلب »

زنی در کافه

  داستان زیر با گوش‌دادن به موسیقی ارباب حلقه‌ها شکل گرفته است. هاروارد شور با ساخت قطعات موسیقی ارباب حلقه‌ها

ادامه مطلب »