کشف جدید مارمولک

مارمولک کوچولو تازه فهمیده بود که با زبانش می تواند دنیای اطرافش را بهتر بشناسد. صبح روز یک شنبه به محض بیرون آمدن از خانه اش یک صندلی را روبروی خودش دید. یک صندلی خیلی زیبا مارمولک اول به جلوی

ادامه مطلب »