شنا را یاد بگیرید و حداقل ماهی یک‌بار به استخر بروید.(سی و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  شنا را یاد بگیرید و حداقل ماهی یک‌بار به استخر بروید. در روایات و احادیث دینی پیامبر به‌کرات به یادگیری شنا و آموختن شنا به فرزندان اشاره‌کرده است.

ادامه مطلب »