۴۵ کهن الگوی شخصیت- قسمت نهم- هستیا

۴۵ کهن الگوی شخصیت- قسمت نهم- هستیا

۴۵ کهن الگوی شخصیت- قسمت نهم- هستیا

در افسانه‌های یونان باستان آمده است که این ایزدبانو، مسئول نگه داشتن آتش بوده است.  آتش مقدس، وسیله‌ای برای گرم نگه داشتن خانه و پخت و پز بوده است. این ایزد بانو با نگهداری و حفاظت از آتش به بقای خانواده هم کمک می‌کرد. بیشتر بخوانید

کهن الگوهای شخصیت- قسمت اول

کهن الگوهای شخصیت- قسمت اول

چندی پیش که به خانه یکی از دوستان نویسنده‌ام رفته بودم، کتاب ۴۵ کهن الگوی شخصیت را در کتابخانه‌اش دیدم. خودش هنوز این کتاب را نخوانده بود؛ اما ان را به من قرض داد تا بخوانم. در همان صفحات اول احساس کردم، این کتاب از آن کتاب‌هایی نیست که با یک بار خواندن و سرسری خواندن بتوانم درک و دریافت کاملی از آن داشته باشم. میل شدیدی به خط کشیدن زیر سطور آن و حاشیه نویسی داشتم. پس باید نسخه‌ای از کتاب را برای خودم تهیه می‌کردم. بیشتر بخوانید