بیست و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

بیست و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

حداقل یک گیاه طبیعی در خانه نگهداری کنید.

نگه‌داشتن گیاهان طبیعی در خانه، باعث می‌شود که روح و جسمتان از سلامتی بیشتری برخوردار باشد. برخی گیاهان هوای خانه را از آلودگی پاک‌سازی می‌کنند و باعث بهبود تنفس در خانه می‌شوند.

دسته‌ای دیگر از گیاهان هستند که سر و صدای اطراف را کاهش داده و فضای آرام و فرح بخشی را ایجاد می‌کنند.

همچنین نگهداری از گیاهان در خانه تمرکز، آرامش و شادی را افزایش می‌دهد.

 علاوه بر این، گیاهان موجب کاهش استرس شده و با عطر و بوی خاص خود جان انسان را تازه می‌کنند.
برخی از گیاهان منبع بسیار زیادی از انرژی بوده و آن را به بدن انسان نیز منتقل می‌کنند.

فردی که با گل و گیاه زندگی می‌کند و محیط خود را با آن‌ها پرکرده است، قطعاً شاداب‌تر و همچنین مثبت اندیش تر است.

بیشتر بخوانید