یک هدیه کوچک برای مادربزرگ

یک هدیه کوچک برای مادربزرگ برای مادربزرگ دو جفت جوراب خریده بودیم. سال پیش یک جفت جوراب که از نظر خواهرم اصلاً قشنگ نبود، را در پای ما دیده بودند و خوششان آمده بود و از ما خواسته بودند که

ادامه مطلب »