لیلا علی قلی زاده

مادام بواری

معرفی کتاب مادام بواری نوشته گوستا فلوبر  رمانی که باید آن را بخوانید. این رمان نخستین اثر گوستاو فلوبر و

ادامه مطلب »