تجربه پخت کیک و موانع پیش رو

سومین تجربه پخت شیرینی خانگی برایش بسیار دلچسب بود. اما اتفاقی که بعد از آن افتاد و البته هیچ ربطی هم به شیرینی پختن نداشت باعث شد، هفته ای که گذشت سراغ پخت هیچ کیکی نرود و حتی غذاهایی که

ادامه مطلب »