کهن الگوی شخصیت- قسمت ششم- دمتر

دمتر

کهن الگوی شخصیت- قسمت ششم- دمتر

دمتر یکی از دوازده ایزدبانوی المپ نشین یونان است که در افسانه‌ها و داستان‌های اساطیری به الهه باروری و حاصلخیزی شهرت دارد. زمانی که هادس عاشق دختر او پرسفونه می‌شود و او را با خود به جهان زیرین می‌برد، این الهه تمام تلاش خود را می‌کند تا او را دوباره نزد خود بازگرداند. بالاخره هادس راضی می‌شود که چند ماه از سال اجازه بازگشت به پرسفونه را بدهد. در هنگام بازگشت پرسفونه به زمین، نور امید در دل دمتر روشن شده و زمین حاصلخیز می‌شود. تنها در فصل زمستان  است که پرسفونه به جهان زیرین می‌رود و دوباره زمین حاصلخیزی‌اش را از دست می‌دهد. بیشتر بخوانید