دو پومودوروی طلایی

چند روز پیش وقتی به هیچ کدام از ابزار نویسندگی‌ام جز تلفن همراهم دسترسی نداشتم، خواستم برای اینکه از فضای نوشتن دور نباشم، محتوایی را به صورت صوتی تولید کنم. کتابی که تازه خوانده بودم را به صورت صوتی معرفی

ادامه مطلب »
پنج قدم فاصله

معرفی کتاب پنج قدم فاصله

بریده‌ای از کتاب به عنوان یک فیبروز کیستیکی ما از خیلی از چیزها محروم شدیم. ما هر روز رو بر اساس درمان‌ها و قرص‌هامون سپری می‌کنیم.» عقب و جلو می‌روم و به حرف‌هایش گوش می‌دهم. «اغلب ما نمی‌تونیم بچه‌دار شیم،

ادامه مطلب »