بازگشت به راه هنرمند

بازگشت به راه هنرمند

اولین باری که کتاب راه هنرمند را خواندم، به خاطر فرار از ملاقات با هنرمند درون کتاب را در میانه راه، رها کردم؛ اما این‌بار در یازدهمین روز از تیر ماه ۱۴۰۱ با وجود خواب آلودگی شدید و بازگشت حس کودکی که نمی‌خواهد تعطیلاتش تمام شود، به سراغ کتاب آمدم و این‌بار بر وسواس تمیزی کتاب فائق آمدم و کتاب را پر از حاشیه نویسی کردم.

جایگاه هنرمند، موضعی فروتنانه است، زیرا اساسا او یک وسیله است. “پیه موندریان”

بیشتر بخوانید