هفته ششم-اهمیت کارها

«فقط زمانی کاری را به فردا موکول کن که برایت اهمیت نداشته باشد که بمیری و انجامش نداده باشی.»- پابلو پیکاسو  شنبه: امروز در میان جملات قصار به این جمله برخوردم. به نظرم جمله خوبی بود. می‌توانست ذهنم را به

ادامه مطلب »