کهن الگوهای شخصیت- قسمت اول

کهن الگوهای شخصیت- قسمت اول

چندی پیش که به خانه یکی از دوستان نویسنده‌ام رفته بودم، کتاب ۴۵ کهن الگوی شخصیت را در کتابخانه‌اش دیدم. خودش هنوز این کتاب را نخوانده بود؛ اما ان را به من قرض داد تا بخوانم. در همان صفحات اول احساس کردم، این کتاب از آن کتاب‌هایی نیست که با یک بار خواندن و سرسری خواندن بتوانم درک و دریافت کاملی از آن داشته باشم. میل شدیدی به خط کشیدن زیر سطور آن و حاشیه نویسی داشتم. پس باید نسخه‌ای از کتاب را برای خودم تهیه می‌کردم. بیشتر بخوانید