ویرایش نوشته

نوشته‌هایتان را ویرایش کنید. تابه‌حال برای مجله یا روزنامه‌ای داستان نوشته‌اید؟ اگر برای آن‌ها داستان نوشته باشید خوب می‌دانید که آن‌ها کلمات محدودی را از شما می‌خواهند و نمی‌توانید با درازگویی، داستانتان را جذاب‌تر کنید.

ادامه مطلب »