لیلا علی قلی زاده

از رنج تا گنج

از رنج تا گنج  امروز فرصت‌های نوشتن و نقاشی‌، خیلی بیشتر از گذشته وجود دارد. ابزارها و امکاناتی که در

ادامه مطلب »