در تعیین اهداف واقع‌بین باشید.(شصت و هفتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

در تعیین اهداف واقع‌بین باشید. واقع‌بینی در زندگی مسئله مهمی است. برخی افراد خیال‌پردازهایی قهار هستند. اهداف بالا و تقریباً دست‌نیافتنی برای خودشان تعیین می‌کنند؛ غالباً هم به هدف‌هایشان نمی‌رسند. در این مواقع احساس ضعف و ناتوانی می‌کنند و همین

ادامه مطلب »