اولین روز از شفای خلاقیت

اولین روز از شفای خلاقیت

روزی که گذشت به نگارخانه کاخ گلستان سر زدم و نقاشی‌های استاد کمال الملک و چند نقاش دیگر دوره ناصر الدین شاه را دیدم. در یکی از تابلوها هنرمند مذکور، نمای کاخ مرمر و حوضچه آبی که مشرف به کاخ بود را کشیده بود. این نقاشی توجه مرا به خود جلب کرد. پیش خودم گفتم کمال الملک سال‌ها کار مداوم داشته است تا به اینجا رسیده است، من با این کار کردن تفننی چند سال باید کار کنم تا تنها به شمه‌ای از کار این نقاش برسم. بیشتر بخوانید