هم دانش‌آموز و هم معلم باشید.(سیزدهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی برای زندگی بهتر)

هم دانش‌آموز و هم معلم باشید. وقتی قرار است، مفهومی را تنها برای استفاده شخصی یاد بگیرید، اگر بخشی از مطلب را هم متوجه نشدید، اهمیت چندانی ندارد و خیلی راحت از آن مفهوم رد می‌شوید. اگر قرار باشد همان

ادامه مطلب »