همیشه برای خود هدفی تعیین کنید.(هفتاد و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

همیشه برای خود هدفی تعیین کنید. هدف‌های کوچک و قابل‌دستیابی داشته باشید. داشتن هدف‌های کوچک، مشخص، شفاف، واضح و قابل رسیدن باعث می‌شود که در زندگی احساس پوچی نکنید. علاوه بر آن باعث می‌شود که فردی موفق باشید که برای

ادامه مطلب »