استقلال مالی داشته باشید(ایده نود از صد و یک ایده توسعه فردی)

همیشه در مواجه با درخواست پول حسی مثل شرمندگی به سراغم می‌آمد و احساس می‌کردم که این‌کار مرا خوار و حقیر می‌کند؛ بنابراین در نوجوانی که بیش از هر زمان دیگری به پول احتیاج داشتم، هیچ وقت از پدرم برای

ادامه مطلب »

می خواهم چه کار کنم؟

سی و هفت سال از عمرم گذشته است، اما هنوز هم از فکر کردن به این سوال می ترسم. هنوز هم نمی دانم می خواهم چه کار کنم؟ کودک که بودم برای خودم آرزوهای بزرگی داشتم. اما هر چه بزرگ

ادامه مطلب »