شهری که قشنگ بود

شهری که قشنگ بود چند ساعت قبل از کلاس دختری در فرصتی که او به خواب رفته بود، کتاب واقعیت از هانس رزلینگ را می‌خواندم. هانس روزلینگ با ارائه دلایل علمی و آماری ثابت کرده بود که اکثر آدم‌ها دچار

ادامه مطلب »