سایه هایی در شب

سایه هایی در شب

سایه‌هایی در شب نوشته جین فینیس در ژانر ادبیات پلیسی نوشته شده است. شروع و پایان آن به شکل شرح یک گزارش  است. راوی داستان اول شخص است.  این رمان با ته مایه درام و در ژانر وحشت به زمان امپراتوری روم می‌پردازد. آداب و رسوم، ویژگی‌ها و خصوصیات مردم روم باستان و همچنین بریتانیا در زمان حمله روم به بریتانیا، در این رمان به خوبی توصیف شده است. قدرت قلم نویسنده تاریخ دان، باعث شده است که توصیفات تاریخی در قالب داستانی زیبا در روح خواننده اثر کند. بیشتر بخوانید