خواب با کیفیت و شادابی بیشتر در طول روز

خواب باکیفیت و شادابی بیشتر در طول روز

.

ازآنجایی‌که یک خواب خوب می‌تواند باعث سلامت جسم و روان انسان باشد، باید به چگونگی داشتن خواب باکیفیت توجه کرد. یکی از عاداتی که می‌تواند روی سلامتی ما اثری سوء بگذارد، دیر خوابیدن است. عامل دیگر نداشتن خوابی باکیفیت است. برای اینکه در طول شب خوابی باکیفیت را تجربه کنیم، بایستی تغییراتی در شیوه زندگی و عادات غذایی خود بدهیم. در این مقاله قصد داریم راهکارهایی را در جهت بهبود کیفیت خواب ارائه کنیم تا با داشتن خوابی بهتر، شادابی بیشتری را در طول روز تجربه کنید. بیشتر بخوانید