یک بار برای همیشه نه بگویید

چند روز پیش نامه‌ای از مارک منسون درباره قدرت نه گفتن دریافت کردم. در آن نامه از سلطه‌گری والدین نوشته شده بود. اینکه بسیاری از افراد به خاطر خواسته‌های والدینشان توان حرکت ندارند و مرتب درجا می‌زنند. به خاطر شیوه‌های

ادامه مطلب »