خشم و بخشش

خشم و بخشش روزهای عجیبی را می‌گذارنیم. خشم‌هایمان روی هم تلنبار شده‌است و در روزها و مکان‌های اشتباهی از درزهای وجودمان به بیرون تراوش می‌کند.

ادامه مطلب »
زمان دار

معرفی کتاب زمان دار از میچ آلبوم

معرفی کتاب زمان دار از میچ آلبوم پایان زندگی نزدیک است با زمانی که برایت باقی مانده چه خواهی کرد؟ تازه‌ترین رمانی که بی‌هیچ وقفه‌ای آن را خواندم، رمان زمان دار بود. داستانی درباره مرگ و ارزش زندگی، داستانی درباره

ادامه مطلب »