خاطرات پیاده‌روی

پیاده‌روی‌های دوستانه چند روز پیش که سمیرا زنگ زده بود و با انرژی زیاد حال و احوالم را می‌پرسید، فکر نمی‌کردم که بتواند در پیاده‌روی همراهمان باشد. ولی دو روز پیش پیام داد که ساعت پیاده‌رویتان چند است و قرارتان

ادامه مطلب »