کتاب مگر لب زیپ دارد

دومین روز هفته با کتاب کودک

دومین روز هفته با کتاب کودک برنامه امروز به کتاب کودک اختصاص داشت. کتابی از قفسه کتاب فرزندم برداشتم که قبل‌تر آن را ندیده بودم. کتاب شعری از غلامرضا بکتاش بود.

ادامه مطلب »