همیشه زمانی را به مطالعه اختصاص دهید.(دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

همیشه زمانی را به مطالعه اختصاص دهید

زمانی برای مطالعه

 

رابین شارما در کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها می‌گوید: «افراد موفق روزانه ساعتی را به مطالعه در زمینهٔ تخصصی خود صرف می‌کنند.»

بیشتر بخوانید