لیلا علی قلی زاده

ماجرای یک تصمیم

۱۹ مرداد ۱۴۰۰ امروز تصمیم گرفتم که هیچ کاری نکنم. با این که یه برنامه بلند بالا ازشب قبل نوشته

ادامه مطلب »