نمایشنامه اول

مکالمه بین دو مرغ عشق دو مرغ عشق زیبا در قفسی حبس شده بودند. یکی که سبز قبا بود ریحان نام گرفت و دیگری که سفید رو با رگه هایی از آبی زیبای آسمان بود، آبی نام گرفت. آبی ماده

ادامه مطلب »