بیست و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

بیست و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

مراقب خودتان باشید.

بعد از نوشتن فصل بیست‌وهشت، به این نتیجه رسیدم که آن فصل چیزی کم دارد و بایستی بیشتر در این رابطه توضیح دهم.

بیشتر بخوانید