پس انداز کردن را یاد بگیرید، اما صندوق دار خداوند نباشید(ایده نود و سوم از صد و یک ایده توسعه فردی)

یکی از ارکان مدیریت درآمد، اختصاص دادن بخشی از درآمد ماهانه یا روزانه به سرمایه‌گذاری و پس انداز است. اگر شما تمام درآمدتان را صرف امور روزانه بکنید و هیچ بخشی از آن را پس انداز نکنید، نمی‌توانید در هنگام

ادامه مطلب »